17.5.12

όλες σύριζα

              
    όταν λέμε 'όλες', εννοούμε όλες.

1 comment:

Provato said...

xxxxxxxxxx