17.12.11η σεζάρια στον 'μύλο', η σεζάρια στο royal festival hall. η ζωή σα σχοινί αποθυμίας.