1.10.11

καλό χειμώνα σε όσα κορίτσια αγαπήσουν
κάτω από την προστασία του μητροπολιτικού ουρανού

No comments: